امروز شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۹ ساعت

حضور جناب آقای دکتر معروفخانی در جلسه هیأت مدیره انجمن


Print This Page

مشکلات صنعت دخانیات کشور با حضور ریاست محترم مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور جناب آقای دکتر معروفخانی در هفتادمین جلسه هیأت مدیره انجمن درخصوص تامین ارز و تغییر گروه کالایی خرمن توتون ، مبدا زمانی محاسبه حقوق گمرکی و ردیف درآمدی ۱۶۰۱۰۹ قانون بودجه ۱۳۹۹ مطرح شد.