امروز پنج شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۹ ساعت

آرشیو


Print This Page

• مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی ملی و سنا _ (دانلود جهت مشاهده)


• سیری در تطور قوانین مبارزه با قاچاق کالای دخانی _ (دانلود جهت مشاهده)


• آشنایی با صنعت دخانیات کشور (اطلاعات عمومی ؛ واحد های فعال ؛ قوانین و آمار) _ (دانلود جهت مشاهده)


• نامه تولیدکنندگان و توزیع کنندگان کالای دخانی به رئیس مجلس شورای اسلامی _  (دانلود جهت مشاهده)