آرشیو

• مقاله- بررسی اطلاق تبلیغ به محصول دخانی معطر با نقدی بر رای شماره ۷۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری _ (دانلود جهت مشاهده) [1]


•مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی ملی و سنا _ (دانلود جهت مشاهده) [2]


• سیری در تطور قوانین مبارزه با قاچاق کالای دخانی _ (دانلود جهت مشاهده) [3]


• آشنایی با صنعت دخانیات کشور (اطلاعات عمومی ؛ واحد های فعال ؛ قوانین و آمار) _ (دانلود جهت مشاهده) [4]


• نامه تولیدکنندگان و توزیع کنندگان کالای دخانی به رئیس مجلس شورای اسلامی _  (دانلود جهت مشاهده) [5]