امروز شنبه ۰۳ اسفند ۱۳۹۸ ساعت

طرح استفساریه تبصره یک ماده ۱۳ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات کشور تصویب شد.


طرح استفساریه تبصره یک ماده ۱۳ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات کشور تصویب شد.

با موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی؛استعمال دخانیات در قهوه خانه­ ها و اتاق­های استعمال دخانیات مستقر در فرودگاه­ها مشمول جزای نقدی نمی­ شوند .

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۲ مهرماه) مجلس شورای اسلامی، با طرح استفساریه تبصره یک ماده ۱۳ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات با ۱۳۹ رأی موافق، ۲۶ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.در طرح استفساریه تبصره یک ماده ۱۳ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات کشور آمده است: آیا اماکن عمومی مذکور در تبصره یک ماده ۱۳ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب ۱۵/۶/۸۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی شامل قهوه خانه ها و قهوه خانه های سنتی و اتاق های استعمال دخانیات مستقر در فرودگاه ها و پایانه های مسافربری نیز می باشد؟

پاسخ:خیر، فقط موارد مذکور در استفساریه مشمول تبصره یک ماده ۱۳ قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات مصوب ۱۵/۶/۸۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی نمی باشد.براساس این گزارش در تبصره یک ماده ۱۳ قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات آمده است: مصرف دخانیات در اماکن عمومی یا وسایل نقلیه عمومی موجب حکم به جزای نقدی از پنجاه هزار (۰۰۰ ۵۰) ریال تا یکصد هزار (۰۰۰ ۱۰۰) ریال است‌./