امروز یکشنبه ۲۶ دی ۱۴۰۰ ساعت

نشست خبری رئیس هیأت مدیره انجمن (دی ۱۴۰۰)


Print This Page

•     خبرگزاری ایسنا …………………………………………………………………………………………………………………………………………………دانلود جهت مشاهده

•     خبرگزاری ایرنا …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..دانلود جهت مشاهده

•     خبرگزاری مهر  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….دانلود جهت مشاهده

•     خبرگزاری تسنیم  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………دانلود جهت مشاهده

•     خبرگزاری اقتصاد آنلاین  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….دانلود جهت مشاهده

•     خبرگزاری جام جم  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… دانلود جهت مشاهده

•     خبرگزاری ایران اکونا  ………………………………………………………………………………………………………………………………………….دانلود جهت مشاهده

•     روزنامه دنیای اقتصاد  …………………………………………………………………………………………………………………………………………دانلود جهت مشاهده

•     روزنامه جهان اقتصاد  ………………………………………………………………………………………………………………………………………….دانلود جهت مشاهده

•     روزنامه عصر اقتصاد   ………………………………………………………………………………………………………………………………………….دانلود جهت مشاهده

•     روزنامه کسب و کار   ………………………………………………………………………………………………………………………………………… دانلود جهت مشاهده

•     ماهنامه توتون صنعت  …………………………………………………………………………………………………………………………………………دانلود جهت مشاهده