- انجمن تولیدکنندگان صادرکنندگان و واردکنندگان کالاهای دخانی - http://tiema.ir -

کنفرانس خبری انجمن تولیدکنندگان واردکنندگان وصادرکنندگان محصولات دخانی آذر ۹۷

 

 

 

 

• خبرگزاری ایسنا                                                                                                                                                  دانلود جهت مشاهده [1]


• خبرگزاری تسنیم                                                                                                                                                دانلود جهت مشاهده [2]


• خبرگزاری مهر                                                                                                                                                    دانلود جهت مشاهده  [3]


• خبرگزاری ایرنا                                                                                                                                                      دانلود جهت مشاهده  [4]


• روزنامه دنیای اقتصاد                                                                                                                                          دانلود جهت مشاهده [5]


• روزنامه جهان اقتصاد                                                                                                                                            دانلود جهت مشاهده [6]


• روزنامه عصر اقتصاد                                                                                                                                             دانلود جهت مشاهده


• روزنامه کسب وکار                                                                                                                                             دانلود جهت مشاهده  [7]


• سایت خبری اقتصاد نیوز                                                                                                                                        دانلود جهت مشاهده [8]