امروز یکشنبه ۲۶ دی ۱۴۰۰ ساعت

۱۴ درصد افزایش تولید سیگارت در نیمه اول امسال


۱۴ درصد افزایش تولید سیگارت در نیمه اول امسال

به گزارش پورتال خبری مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور؛ اکبر شهباززاده با بیان افزایش چشمگیر صادرات در شش ماهه اول ۱۴۰۰ خاطر نشان کرد: طی شش ماهه اول امسال میزان صادرات سیگارت با ۲۸۷ درصد رشد روبرو بوده چنانکه از ۷۱ میلیون نخ درشش ماهه سال گذشته به ۲۷۵ میلیون نخ تا پایان شهریور ماه امسال رسیده است.
وی همچنین در خصوص میزان قاچاق سیگارت در این مدت اظهار کرد: در شش ماهه اول سالجاری، قاچاق سیگارت با کاهش ۴۶ درصدی روبرو بوده است.
رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشوردر ارتباط با مصرف سیگارت در کشور افزود: برآورد مصرف سیگارت در نیمه اول سال ۱۴۰۰ به میزان ۳۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون نخ بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته تغییری نداشته است .
وی در ادامه پیرامون میزان واردات سیگارت گفت: واردات سیگارت در شش ماهه اول سالجاری به مثابه سال گذشته صفر بوده و هیچگونه وارداتی در خصوص سیگارت انجام نشده است.