چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲ , ۱۸:۰۰:۰۲

آدرس جدید مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور

آدرس جدید مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور

مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور به آدرس خیابان شهید بهشتی- خیابان شهید خلیل حسینی (سورنای سابق) پلاک 150 ساختمان شهید جعفر نژاد منتقل شد

آخرین اخبار