دوشنبه ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ , ۱۳:۰۸:۳۳

صورتجلسه کارگروه ملی نهایی(تعیین شناسه کالا و کد رهگیری)

صورتجلسه کارگروه ملی نهایی(تعیین شناسه کالا و کد رهگیری)

آخرین اخبار

سود سرشار در جیب سوداگران دخانیات

بررسی‌‌‌های آماری و میدانی نشان می‌دهد اعمال هرگونه افزایش هیجانی مالیات دخانیات نه تنها تاثیری بر میزان مصرف نخواهد داشت بلکه مصرف‌کنندگان را به سمت محصولات فریبنده قاچاق