یکشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۲ , ۰۰:۴۶:۵۶

موضوع تفویض اختیار قانون مالیاتهای مستقیم

موضوع تفویض اختیار قانون مالیاتهای مستقیم

آخرین اخبار

آسیب‌های اجرایی سامانه مودیان مالیاتی

جلیل کاربخش، نایب‌رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین‌اجتماعی اتاق ایران تصویب قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان نوید تحول بنیادی در نظام مالیاتی کشور را به همه فعالان اقتصادی و مودیان مالیاتی داده‌است.