سه شنبه ۰۸ فروردین ۱۴۰۲ , ۰۳:۱۰:۲۵

اعلام مشخصات سیگارهای جعلی

اعلام مشخصات سیگارهای جعلی

مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور طی نامه شماره 60/126386 مورخ 96/05/31 به سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها مشخصات سیگارهای جعلی و تفاوت آنها با سیگارهای اصلی را اعلام نمود تا بازرسان سراسر کشور در هنگام بررسی سیگارهای عرضه شده یا در حال حمل بتوانند سهل تر و سریعتر سیگارهای جعلی و قاچاق را تشخیص داده و ضبط نمایند.

دانلود جهت مشاهده

آخرین اخبار

سود سرشار در جیب سوداگران دخانیات

بررسی‌‌‌های آماری و میدانی نشان می‌دهد اعمال هرگونه افزایش هیجانی مالیات دخانیات نه تنها تاثیری بر میزان مصرف نخواهد داشت بلکه مصرف‌کنندگان را به سمت محصولات فریبنده قاچاق