دوشنبه ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ , ۱۲:۰۱:۱۰

الحاق متنی به انتهای تبصره ۳ بند ۲ ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات”

  • صفحه نخست
  • اخبار
  • الحاق متنی به انتهای تبصره ۳ بند ۲ ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات”

الحاق متنی به انتهای تبصره ۳ بند ۲ ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات”

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۹۹/۰۵/۰۸ هیات وزیران درخصوص “الحاق متنی به انتهای تبصره ۳ بند ۲ ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات” طی نامه شماره ۵۵۹۱۵ مورخ ۹۹/۰۵/۲۱ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

آخرین اخبار

سود سرشار در جیب سوداگران دخانیات

بررسی‌‌‌های آماری و میدانی نشان می‌دهد اعمال هرگونه افزایش هیجانی مالیات دخانیات نه تنها تاثیری بر میزان مصرف نخواهد داشت بلکه مصرف‌کنندگان را به سمت محصولات فریبنده قاچاق