شنبه ۰۸ بهمن ۱۴۰۱ , ۰۲:۴۰:۴۷

بخشنامه به کلیه گمرکات اجرایی سراسر کشور

بخشنامه به کلیه گمرکات اجرایی سراسر کشور

دانلود جهت مشاهده

آخرین اخبار

عملکرد هشت ماهه صنعت دخانیات

مجموع تولید داخلی انواع سیگارت در هشت ماهه سال جاری حدود (07/47 میلیارد نخ) می‌باشد که نسبت به مدت مشابه سال قبل (05/40 میلیارد نخ) حدود 18 درصد افزایش را نشان می‌دهد.