پنجشنبه ۰۳ فروردین ۱۴۰۲ , ۱۹:۵۱:۴۰

برنامه مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 98

برنامه مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 98

آخرین اخبار

سود سرشار در جیب سوداگران دخانیات

بررسی‌‌‌های آماری و میدانی نشان می‌دهد اعمال هرگونه افزایش هیجانی مالیات دخانیات نه تنها تاثیری بر میزان مصرف نخواهد داشت بلکه مصرف‌کنندگان را به سمت محصولات فریبنده قاچاق