امروز دوشنبه ۰۶ تیر ۱۴۰۱ ساعت

برگزاری جلسه توجیهی سامانه تولید شناسه رهگیری کالای دخانی


برگزاری جلسه توجیهی سامانه تولید شناسه رهگیری کالای دخانی

مطابق مصوبات قبلی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اجرای ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ و پیرو توافقات بعمل آمده با مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور جهت ایجاد سامانه تولید شناسه کد رهگیری ونصب شناسه بر روی کالاهای دخانی تولیدی و وارداتی، و با توجه به ایجاد این سامانه توسط انجمن تولیدکنندگان ،واردکنندگان وصادرکنندگان محصولات دخانی جلسه توجیهی با نحوه کارکرد سامانه در ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۹۵/۹/۱۷ با حضور نمایندگان محترم مرکز توسعه و تجارت الکترونیک وزارت صنعت ، معدن و تجارت و شرکت های فعال در امرتولید و واردات سیگار در محل انجمن برگزار گردید.