سه شنبه ۰۸ فروردین ۱۴۰۲ , ۰۲:۰۳:۲۷

برگزاری پاویون ملی ایران جهت تسهیل حضور تولید کنندگان وصادرکنندگان

برگزاری پاویون ملی ایران جهت تسهیل حضور تولید کنندگان وصادرکنندگان

آخرین اخبار

سود سرشار در جیب سوداگران دخانیات

بررسی‌‌‌های آماری و میدانی نشان می‌دهد اعمال هرگونه افزایش هیجانی مالیات دخانیات نه تنها تاثیری بر میزان مصرف نخواهد داشت بلکه مصرف‌کنندگان را به سمت محصولات فریبنده قاچاق