شنبه ۰۸ بهمن ۱۴۰۱ , ۰۴:۰۶:۳۵

بهره برداری از واحد سیگارت سازی با چهار خط فعال در ساوه

بهره برداری از واحد سیگارت سازی با چهار خط فعال در ساوه

با حضور رییس و معاونین مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور، سازمان صنعت معدن و تجارت استان مرکزی و رییس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ساوه از یکی از واحدهای سیگارت سازی با چهار خط فعال در ساوه بهره برداری شد.این واحد که 22 آبان ماه مورد بهره‌برداری قرار گرفت، در راستای تحقق تبصره 3 ماده 102 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی در شهر صنعتی کاوه شهرستان ساوه و با مشارکت سرمایه گذاران خارجی احداث شده بود.

همچنین کلنگ طرح توسعه و احداث واحد پرایمیری توتون(فرآوری توتون) نیز در کنار این واحد سیگارت سازی به زمین زده شد.

آخرین اخبار

عملکرد هشت ماهه صنعت دخانیات

مجموع تولید داخلی انواع سیگارت در هشت ماهه سال جاری حدود (07/47 میلیارد نخ) می‌باشد که نسبت به مدت مشابه سال قبل (05/40 میلیارد نخ) حدود 18 درصد افزایش را نشان می‌دهد.