امروز دوشنبه ۰۶ تیر ۱۴۰۱ ساعت

بهره برداری از واحد سیگارت سازی با چهار خط فعال در ساوه


بهره برداری از واحد سیگارت سازی با چهار خط فعال در ساوه

با حضور رییس و معاونین مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور، سازمان صنعت معدن و تجارت استان مرکزی و رییس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ساوه از یکی از واحدهای سیگارت سازی با چهار خط فعال در ساوه بهره برداری شد.این واحد که ۲۲ آبان ماه مورد بهره‌برداری قرار گرفت، در راستای تحقق تبصره ۳ ماده ۱۰۲ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی در شهر صنعتی کاوه شهرستان ساوه و با مشارکت سرمایه گذاران خارجی احداث شده بود.

همچنین کلنگ طرح توسعه و احداث واحد پرایمیری توتون(فرآوری توتون) نیز در کنار این واحد سیگارت سازی به زمین زده شد.