شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۲ , ۰۵:۲۲:۰۷

تعیین تکلیف واریز حقوقی بند ه تبصره 17 قانون بودجه سال 1402

تعیین تکلیف واریز حقوقی بند ه تبصره 17 قانون بودجه سال 1402

تعیین تکلیف واریز حقوق ورودی بند ه تبصره17 قانون بودجه سال 1402 موضوع اخذ عوارض از سیگار و تنباکوی وارداتی به حساب ردیف درآمدی 110515

وصول هر نخ سیگار وارداتی مبلغ هشت هزار ریال و هر بسته تنباکوی پنجاه گرمی قلیان وارداتی سیصد و پنجاه هزار ریال بعنوان حقوق ورودی از ابتدای سال 1402

دانلود بخشنامه

آخرین اخبار