یکشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۲ , ۰۲:۰۴:۲۵

تغییرات حقوق گمرکی و سود بازرگانی سیگاردر سال 97

تغییرات حقوق گمرکی و سود بازرگانی سیگاردر سال 97

رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور اعلام نمود که بر اساس مصوبه دولت در سال 1397 حقوق ورودی خرمن توتون مورد استفاده در واحدهای تولید سیگار از 5 درصد به 15 درصد افزایش یافته است و کلیه واحدهای تولید سیگار در سال 1397 برای ورود خرمن توتون خود با شماره تعرفه گمرکی 24012000 مشمول این افزایش میشوند.علی اصغر رمزی علت این افزایش را حمایت از کشاورزان و تامین نیاز توتون واحدهای سیگار ساز از تولیدات داخلی اعلام نمود و اظهار داشت که در حال حاضر تقریبا 20 درصد توتون مورد نیاز واحدهای تولیدی در داخل کشور کشت میشود و برای تامین توتون مورد نیاز آنها از داخل کشور نیاز به توسعه واحدهای فرآوری توتون میباشد و به دلیل پائین بودن حقوق ورودی خرمن توتون واحدهای سیگار ساز تمایلی به سرمایه گذاری برای راه اندازی واحدهای فرآوری توتون ( پرایمری ) نداشتند و با این افزایش حقوق ورودی انگیزه برای سرمایه گذاری و تاسیس واحدهای فرآوری توتون ایجاد میشود و در حال حاضر 5 واحد تولیدی متقاضی تاسیس واحد فرآوری توتون مجوز احداث کارخانه از این مرکز دریافت نموده اند و تا پایان سال جاری و به مرحله راه اندازی رسیدن این واحدها تقاضا برای خرید برگ توتون از کشاورزان توتون کار داخلی در حد قابل توجه ای افزایش خواهد یافت که منجر به بهبود وضعیت معیشت کشاورزان و همچنین افزایش کشت توتون درجهت کاهش واردات آن خواهد شد.
وی همچنین اشاره به حذف 20 درصد سود بازرگانی برای واردات سیگار قید شده در ردیف بند یک مندرجات ذیل یادداشت فصل 24 کتاب مقررات صادرات و واردات و اعمال آن در ردیفهای جدول تعرفه های مربوطه نمود که بیشتر جنبه شفاف سازی داشته است

آخرین اخبار

آسیب‌های اجرایی سامانه مودیان مالیاتی

جلیل کاربخش، نایب‌رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین‌اجتماعی اتاق ایران تصویب قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان نوید تحول بنیادی در نظام مالیاتی کشور را به همه فعالان اقتصادی و مودیان مالیاتی داده‌است.