شنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۱ , ۰۵:۱۷:۵۳

تغییر عنوان کمیته ماده 76 یا ماده 12 سابق به کمیته حمایت از کسب و کار

  • صفحه نخست
  • اخبار
  • تغییر عنوان کمیته ماده 76 یا ماده 12 سابق به کمیته حمایت از کسب و کار

تغییر عنوان کمیته ماده 76 یا ماده 12 سابق به کمیته حمایت از کسب و کار

طبق تصمیم اخیر متخذه توسط اعضای کمیته ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ، کمیته ماده 76 یا ماده 12 سلبق از این پس با عنوان ” کمیته حمایت از کسب و کار “ فعالیت خود را ادامه خواهد داد.

مصوبات هفتاد و هشتمین نشست کمیته ماده 12 موضوع (قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور )

 

آخرین اخبار