سه شنبه ۰۸ فروردین ۱۴۰۲ , ۰۲:۰۷:۵۱

تقاضای ابلاغ هیات وزیران مبنی بر امهال ،بخشودگی سود، جرایم

تقاضای ابلاغ هیات وزیران مبنی بر امهال ،بخشودگی سود، جرایم

آخرین اخبار

سود سرشار در جیب سوداگران دخانیات

بررسی‌‌‌های آماری و میدانی نشان می‌دهد اعمال هرگونه افزایش هیجانی مالیات دخانیات نه تنها تاثیری بر میزان مصرف نخواهد داشت بلکه مصرف‌کنندگان را به سمت محصولات فریبنده قاچاق