پنجشنبه ۰۳ فروردین ۱۴۰۲ , ۲۰:۰۳:۰۵

تولیدکنندگان سیگار نسبت به ثبت موجودی انبارهای تولیدی خود اقدام کنند

  • صفحه نخست
  • اخبار
  • تولیدکنندگان سیگار نسبت به ثبت موجودی انبارهای تولیدی خود اقدام کنند

تولیدکنندگان سیگار نسبت به ثبت موجودی انبارهای تولیدی خود اقدام کنند

قابل توجه آن دسته از شرکت‌های تولیدکننده که علاوه بر انبارهای نگهداری سیگار در محل کارخانه تولیدی، مراکز نگهداری دیگری نیز در سطح کشور برای نگهداری سیگارهای تولیدی خود دارند.
شرکت‌هایی که از تاریخ 97/11/07 تنها نسبت به ثبت موجودی انبارهای تولیدی خود (انبارهای نگهداری سیگار در محل کارخانه تولید) اقدام کرده اند و موجودی سایر انبارها و مکان‌های نگهداری سیگار خود در سطح کشور را در سامانه جامع تجارت ثبت نکرده اند، موظف به رعایت نکات زیر هستند.
1- در صورتی که موجودی ثبت نشده انبارها تا تاریخ 97/02/07به اتمام نرسید، شرکت‌ها ملزم هستند نسبت به ثبت دقیق موجودی اظهار نشده در تاریخ 97/02/08اقدام کنند.
2-برای هر انبار که موجودی ثبت نشده دارد، یک اظهار موجودی مجزا انجام شود.
3-برای اظهار موجودی ثبت نشده انبارها، از گزینه «ثبت تولیدات» در سامانه جامع تجارت استفاده و در قسمت «شرح تولید» حتما عبارت «موجودی اظهار نشده تا تاریخ 97/02/08» درج شود.
بدیهی است که بعد از تاریخ مذکور، موجودی همه انبارها و مکان‌های نگهداری سیگار برای شرکت‌های تولیدکننده در سراسر کشور، باید با موجودی آن‌ها در سامانه جامع تجارت برابر باشد و همچنین از این تاریخ، شرکت‌های تولیدکننده مجاز به فروش به توزیع‌کنندگان بدون ثبت در سامانه نخواهند بود.

آخرین اخبار

سود سرشار در جیب سوداگران دخانیات

بررسی‌‌‌های آماری و میدانی نشان می‌دهد اعمال هرگونه افزایش هیجانی مالیات دخانیات نه تنها تاثیری بر میزان مصرف نخواهد داشت بلکه مصرف‌کنندگان را به سمت محصولات فریبنده قاچاق