دوشنبه ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ , ۱۳:۵۱:۳۸

جزئیات درآمد ۱۱ماهه مالیات‌ در سال قبل

جزئیات درآمد ۱۱ماهه مالیات‌ در سال قبل

بررسی جزئیات آمار 11 ماهه درآمد مالیاتی از وصول نشدن 10 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در سال قبل خبر می‌دهد.
به گزارش فارس، براساس آمارهای رسمی در 11 ماه سال 95،در بخش درآمدی 85 هزار و 640 میلیارد تومان درآمد مالیاتی در بودجه وصول شده که سهم مالیات‌های مستقیم 42 هزار و 250 میلیارد تومان و مالیات‌های غیر مستقیم 43 هزار و 390 میلیارد تومان است.
در بخش مالیات‌های مستقیم از اشخاص حقوقی 26 هزار و 790 میلیارد تومان مالیات وصول شده که 5250 میلیارد تومان آن مربوط به مالیات معوق است.
همچنین در بخش مالیات بر درآمد 13 هزار میلیارد تومان وصولی مشاهده می‌شود.
طبق آمارها، از بخش ثروت 2360 میلیارد تومان مالیات اخذ شده و نیز 3520 میلیارد تومان مالیات مشاغل، 4140 میلیارد تومان مالیات بخش خصوصی و 4740 میلیارد تومان مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی دریافت شده است.
در بخش مالیات‌های غیر مستقیم نیز 14 هزار و 280 میلیارد تومان وصولی نشان می‌دهد که از رقم مصوب 11 ماهه بالغ بر 300 میلیارد تومان عدم تحقق نشان می‌دهد.
همچنین 29 هزار و 110 میلیارد تومان مالیات بر خدمات و کالا اخذ شده که سهم مالیات بر ارزش افزوده 18 هزار و 650 میلیارد تومان و مالیات فروش سیگار 320 میلیارد تومان در مجموع از مصوب 11 ماهه که 95 هزار و 580 میلیارد تومان است، نسبت به آنچه محقق شده حدود 10 هزار میلیارد تومان از درآمدها وصول نشده است.
رقم مصوب درامد مالیاتی مربوط به 12 ماهه سال گذشته نیز 103 هزار و 830 میلیارد تومان است.

آخرین اخبار

سود سرشار در جیب سوداگران دخانیات

بررسی‌‌‌های آماری و میدانی نشان می‌دهد اعمال هرگونه افزایش هیجانی مالیات دخانیات نه تنها تاثیری بر میزان مصرف نخواهد داشت بلکه مصرف‌کنندگان را به سمت محصولات فریبنده قاچاق