پنجشنبه ۰۳ فروردین ۱۴۰۲ , ۲۱:۰۵:۰۴

حداقل وحداکثر جزای نقدی درقانون جامع کنترل ومبارزه بادخانیات

حداقل وحداکثر جزای نقدی درقانون جامع کنترل ومبارزه بادخانیات

آخرین اخبار

سود سرشار در جیب سوداگران دخانیات

بررسی‌‌‌های آماری و میدانی نشان می‌دهد اعمال هرگونه افزایش هیجانی مالیات دخانیات نه تنها تاثیری بر میزان مصرف نخواهد داشت بلکه مصرف‌کنندگان را به سمت محصولات فریبنده قاچاق