سه شنبه ۰۸ فروردین ۱۴۰۲ , ۰۱:۴۱:۳۸

خبر سرمایه گذاری کلان در بخش صنعت دخانیات طی سالجاری تکذیب شد

خبر سرمایه گذاری کلان در بخش صنعت دخانیات طی سالجاری تکذیب شد

مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور در اطلاعیه ای ضمن تکذیب خبر سرمایه گذاری کلان در بخش صنعت دخانیات طی سالجاری اعلام کرد؛ هیچ سرمایه گذاری خارجی در این بخش در سالهای 97 و 98 صورت نپذیرفته است .با عنایت به انتشار خبری در ارتباط با سرمایه گذاری کلان در بخش صنعت دخانیات در سالجاری، مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور ، ضمن تکذیب موضوع اعلام کرد؛هیچ سرمایه گذاری خارجی در این بخش در سالهای 97 و 98 صورت نپذیرفته است .
بر اساس اطلاعیه مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور ، اگرچه به استناد تبصره 3 ماده 102 قانون برنامه پنجم در سالهای قبل در این بخش با تایید سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران سرمایه گذاری صورت گرفته لیکن یکی از سیاست های این مرکز حمایت از سرمایه های داخلی و نشان های دخانی ملی جهت جلوگیری از ورود غیرقانونی کالاهای دخانی می باشد که بهترین راه فراهم کردن بستر مناسب برای حضور تولیدکنندگان قانونی و تامین بهینه نیاز بازار خواهد بود.
لینک خبر :مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور

آخرین اخبار

سود سرشار در جیب سوداگران دخانیات

بررسی‌‌‌های آماری و میدانی نشان می‌دهد اعمال هرگونه افزایش هیجانی مالیات دخانیات نه تنها تاثیری بر میزان مصرف نخواهد داشت بلکه مصرف‌کنندگان را به سمت محصولات فریبنده قاچاق