سه شنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۲ , ۱۳:۳۲:۱۲
Search
Close this search box.

درباره انجمن

درباره ما

انجمن تولید کنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی به منظور ساماندهی امور مربوطه و حفظ توازن و نظم و فراهم کردن امکان بهره برداری بیشتر و بهتر از سرمایه گذاری ، تولید، استفاده و انتقال تجربیات علمی و عملی دست اندر کاران و به هنگام نمودن آن برای نیل به اهداف قانونی توسعه در این گونه موارد ، حمایت از بهبود فضای کسب و کار و پاسخ گویی به مشکلات و نارسائی ها در چار چوب قوانین موضوعه کشور و ایجاد فضای تعامل بهتر با نهادها و ارگانهای متولی تشکیل گردیده است.

ارکان انجمن

مجمع عمومی: بالاترین مرجع تصمیم گیری که متشکل از اعضاء یا نمایندگان رسمی اعضای (انجمن) می باشد.
هیئت مدیره: هیات مدیره مرکب است از پنچ نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل است که توسط مجمع عمومی برای مدت سه سال انتخاب می شوند.
بازرسان: یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل از داخل یا خارج از اعضاءکه توسط مجمع عمومی عادی برای مدت یک سال انتخاب شده اند.