پنجشنبه ۰۳ فروردین ۱۴۰۲ , ۲۱:۲۰:۱۵

دهمین کنگره اتاق بازرگانی جهانی (wcc)

دهمین کنگره اتاق بازرگانی جهانی (wcc)

آخرین اخبار

سود سرشار در جیب سوداگران دخانیات

بررسی‌‌‌های آماری و میدانی نشان می‌دهد اعمال هرگونه افزایش هیجانی مالیات دخانیات نه تنها تاثیری بر میزان مصرف نخواهد داشت بلکه مصرف‌کنندگان را به سمت محصولات فریبنده قاچاق