شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲ , ۱۱:۱۲:۰۵

روند اجرایی طرح شناسایی و مکان یابی مناطق بالقوه کشت توتون و تنباکو

  • صفحه نخست
  • اخبار
  • روند اجرایی طرح شناسایی و مکان یابی مناطق بالقوه کشت توتون و تنباکو

روند اجرایی طرح شناسایی و مکان یابی مناطق بالقوه کشت توتون و تنباکو

نشست تخصصی ، فرآیند اجرایی پروژه شناسایی و مکان یابی مناطق بالقوه کشت توتون و تنباکو و الحاقیه قرارداد منعقده تشریح شد.
رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور با بیان این امر تصریح نمود: مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور در راستای اجرای اهداف کلان دولت با برنامه ریزی و سیاست گذاری برای ارتقاء سطح کمی و کیفی محصولات دخانی اعم از توتون و تنباکو به صورت علمی و اصولی اقدام به اجراء طرح شناسایی و مکان یابی بالقوه کشت نموده است.
وی یادآور شد : با اجراء طرح شناسایی و مکان یابی بالقوه کشت توسط مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور با همکاری جهاد کشاورزی امید است که میزان استفاده از توتونهای با کیفیت داخلی در خرمن سیگارت افزایش یافته و تنباکوهای (معسل و سنتی ) مطلوبی به بازارهای داخلی و جهانی عرضه شود.

آخرین اخبار