دوشنبه ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ , ۱۱:۵۱:۵۹

ساماندهی عرضه محصولات دخانی

ساماندهی عرضه محصولات دخانی

در این جلسه با طرح نامه های ستاد صنایع دخانی وزارت متبوع در خصوص نظارت بر قیمت محصولات دخانی در راستای حمایت از مصرف کنندگان و جلوگیری از نابسامانی در بازار و اعتدال از سوی تولیدکنندگان بر اساس تقاضا و همچنین ساماندهی عرضه محصولات دخانی و جلوگیری از تبلیغ و تشویق افراد به مصرف دخانیات، هریک از اعضای جلسه با ارائه راهکارهای مناسب به بحث و تبادل نظر پرداختند.

کارگروه هماهنگی امور مربوط به کالای دخانی به منظور ساماندهی عرضه محصولات دخانی با حضور اعضای جلسه درمحل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان برگزار گردید.

در این جلسه با طرح نامه های ستاد صنایع دخانی وزارت متبوع در خصوص نظارت بر قیمت محصولات دخانی در راستای حمایت از مصرف کنندگان و جلوگیری از نابسامانی در بازار و اعتدال از سوی تولیدکنندگان بر اساس تقاضا و همچنین ساماندهی عرضه محصولات دخانی و جلوگیری از تبلیغ و تشویق افراد به مصرف دخانیات، هریک از اعضای جلسه با ارائه راهکارهای مناسب به بحث و تبادل نظر پرداختند.

در ادامه این جلسه، بررسی و آسیب شناسی در خصوص ممنوعیت فروش کالای دخانی در فروشگاه زنجیره ایی، انجام گشت های مشترک کالای دخانی هدفمند و نتیجه بخش، طرح و بررسی در کار گروه فرهنگی با موضوع ممنوعیت توزیع کالای دخانی در اطراف مدارس ، شناسایی و اعلام سایت فروشگاه های اینترنتی توزیع کالای دخانی به کمیسیون استانداری در اسرع وقت ، اعلام اموال تملیکی به کمیسیون استانداری در راستای پیگیری موضوع نسبت به پرونده های کالای دخانی که تاکنون تعیین تکلیف نشده اند، از جمله مصوبات این جلسه بود.

آخرین اخبار

سود سرشار در جیب سوداگران دخانیات

بررسی‌‌‌های آماری و میدانی نشان می‌دهد اعمال هرگونه افزایش هیجانی مالیات دخانیات نه تنها تاثیری بر میزان مصرف نخواهد داشت بلکه مصرف‌کنندگان را به سمت محصولات فریبنده قاچاق