دوشنبه ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ , ۱۳:۲۲:۵۶

سیر تطور سرمایه گذاری خارجی در صنعت دخانیات – عصر اقتصاد

سیر تطور سرمایه گذاری خارجی در صنعت دخانیات – عصر اقتصاد

آخرین اخبار

سود سرشار در جیب سوداگران دخانیات

بررسی‌‌‌های آماری و میدانی نشان می‌دهد اعمال هرگونه افزایش هیجانی مالیات دخانیات نه تنها تاثیری بر میزان مصرف نخواهد داشت بلکه مصرف‌کنندگان را به سمت محصولات فریبنده قاچاق