شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲ , ۱۲:۴۶:۳۵

ضوابط اختصاصی خرید،فروش،حمل و نگهداری محصولات دخانی ابلاغ شد

ضوابط اختصاصی خرید،فروش،حمل و نگهداری محصولات دخانی ابلاغ شد

ضوابط اختصاصی خرید، فروش، حمل و نگهداری محصولات دخانی ابلاغ شداقتصاد پنهان- ضوابط اختصاصی خرید، فروش، حمل و نگهداری محصولات دخانی و کالاهای تبلیغی دخانی در ۷ ماده، ۳۲ بند و ۵ تبصره در جلسه ۱۲۳ اعضای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب و در ۱۹ فروردین‌‌ماه سال ۹۸ به امضای رئیس‌جمهوری رسید.
به گزارش اقتصاد پنهان، این ضوابط با هدف شفافیت زنجیره تأمین و توزیع محصولات دخانی، به استناد ماده (2) دستورالعمل تبصره (4) الحاقی ماده (18) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بر اساس پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت، برای این گروه کالایی به تصویب رسید.در این مصوبه، محصولات دخانی شامل انواع سیگار، توتون و تنباکو (محصول مزرعه یا هر نوع محصول فرآوری شده) و یا مشتقات و متفرعات آن اعم از آنکه تمام یا بخشی از آن تشکیل یا مشتق شده از توتون یا تنباکو، تعریف شده است.بر اساس ماده 2 این دستورالعمل، تمامی ضوابط مذکور، صرفا در خصوص خرید، فروش، حمل و نگهداری محصولات دخانی به شکل تجاری است و نسبت به خرید، فروش، حمل و نگهداری محصولات دخانی به شکل غیرتجاری اعمال نمی‌شود.در مورد خرید محصولات دخانی، طبق بند 1 ماده 3، تمامی خریداران محصولات دخانی به شکل تجاری، موظفند مجوز خرید محصولات دخانی را از وزارت صنعت، معدن و تجارت، دریافت نمایند. همچنین تمامی فروشندگان محصولات دخانی به شکل تجاری، موظفند مجوز فروش محصولات دخانی را از وزارت صنعت، معدن و تجارت دریافت کنند. صدور مجوز فروش محصولات دخانی، منوط به رعایت ضوابط ماده (9) قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات است.تمامی ضوابط مذکور در این تصویبنامه در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی نیز لازم‌الاجرا است و هرگونه تعلیق و یا تغییر احکام و مقررات این تصویب‌نامه توسط شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، در این مناطق ممکن نیست. در ماده 5 به حمل محصولات دخانی اشاره شده که طبق آن تمامی شرکت‌ها و مؤسسات حمل و نقل موظف‌اند اطلاعات مربوط به حمل محصولات دخانی را جهت اخذ سند حمل در زیرسامانه حمل و نقل فصل دوم آیین نامه اجرایی مواد (1) و (3) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ثبت نمایند. همچنین در ماده 6 به ضوابط نگهداری محصولات دخانی اشاره شده است.این ضوابط اسفند ماه سال گذشته پس از تصویب در جلسه 123 اعضای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در تاریخ 19 فروردین 1398 به امضای رئیس‌جمهوری رسید.

دانلود جهت مشاهده

 

آخرین اخبار