دوشنبه ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ , ۱۱:۵۷:۱۷

طرح اصلاح قانون سیاست های اصل 44 قانون

طرح اصلاح قانون سیاست های اصل 44 قانون

آخرین اخبار

سود سرشار در جیب سوداگران دخانیات

بررسی‌‌‌های آماری و میدانی نشان می‌دهد اعمال هرگونه افزایش هیجانی مالیات دخانیات نه تنها تاثیری بر میزان مصرف نخواهد داشت بلکه مصرف‌کنندگان را به سمت محصولات فریبنده قاچاق