دوشنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ , ۲۱:۴۰:۲۸

فرصت بهینه برای استفاده از سختگیریهای اماراتی ها

فرصت بهینه برای استفاده از سختگیریهای اماراتی ها

آخرین اخبار

عملکرد هشت ماهه صنعت دخانیات

مجموع تولید داخلی انواع سیگارت در هشت ماهه سال جاری حدود (07/47 میلیارد نخ) می‌باشد که نسبت به مدت مشابه سال قبل (05/40 میلیارد نخ) حدود 18 درصد افزایش را نشان می‌دهد.