دوشنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ , ۲۱:۲۶:۴۵

فهرست اتاق های مشترک ایران با کشورهای دیگر

فهرست اتاق های مشترک ایران با کشورهای دیگر

آخرین اخبار

عملکرد هشت ماهه صنعت دخانیات

مجموع تولید داخلی انواع سیگارت در هشت ماهه سال جاری حدود (07/47 میلیارد نخ) می‌باشد که نسبت به مدت مشابه سال قبل (05/40 میلیارد نخ) حدود 18 درصد افزایش را نشان می‌دهد.