سه شنبه ۰۲ مرداد ۱۴۰۳ , ۰۹:۱۹:۲۶
Search
Close this search box.
عدم ابطال ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات مصوب 8671 به شماره 110063ت37062هـ هیأت وزیران
عدم ابطال ماده ۱۰ دستورالعمل تعیین عاملین مجاز توزیع و فروش فرآورده های دخانی