امروز دوشنبه ۰۶ تیر ۱۴۰۱ ساعت

قیمت خرده فروشی محصولات دخانی در سال ۱۳۹۸ اعلام شد


قیمت خرده فروشی محصولات دخانی در سال ۱۳۹۸ اعلام شد

قیمت خرده فروشی محصولات دخانی در سال ۱۳۹۸ شامل انواع سیگارت و انواع تنباکوی معسل و سنتی و تولیدی(سیگار برگ و توتون پیپ) اعلام شد.این گزارش حاکیست، قیمت های خرده فروشی محصولات دخانی در سال ۱۳۹۸ در جلسه مورخ ۹۷/۰۹/۲۵ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در خصوص ارزشگذاری کالاهای دخانی مکشوفه به ظن قاچاق و تشکیل کارگروه مشترک ستاد ، مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور و گمرک تشکیل شده بود تعیین گردید.
گفتنی است ، با توجه به نوسانات بازار حسب ضرورت هرگونه بازنگری در ارزش های اعلامی مستلزم تشخیص کارگروه است.

قیمت خرده فروشی سیگار درسال ۹۸

قیمت خرده فروشی تنباکو در سال ۹۸