چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲ , ۱۸:۴۲:۴۸

قیمت خرده فروشی محصولات دخانی در سال 1398 اعلام شد

قیمت خرده فروشی محصولات دخانی در سال 1398 اعلام شد

قیمت خرده فروشی محصولات دخانی در سال 1398 شامل انواع سیگارت و انواع تنباکوی معسل و سنتی و تولیدی(سیگار برگ و توتون پیپ) اعلام شد.این گزارش حاکیست، قیمت های خرده فروشی محصولات دخانی در سال 1398 در جلسه مورخ 97/09/25 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در خصوص ارزشگذاری کالاهای دخانی مکشوفه به ظن قاچاق و تشکیل کارگروه مشترک ستاد ، مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور و گمرک تشکیل شده بود تعیین گردید.
گفتنی است ، با توجه به نوسانات بازار حسب ضرورت هرگونه بازنگری در ارزش های اعلامی مستلزم تشخیص کارگروه است.

قیمت خرده فروشی سیگار درسال 98

قیمت خرده فروشی تنباکو در سال 98

 

آخرین اخبار