سه شنبه ۰۸ فروردین ۱۴۰۲ , ۰۲:۱۹:۵۵

لزوم بهره گیری از نظرات تشکل(معاون حقوقی رئیس جمهور)

لزوم بهره گیری از نظرات تشکل(معاون حقوقی رئیس جمهور)

آخرین اخبار

سود سرشار در جیب سوداگران دخانیات

بررسی‌‌‌های آماری و میدانی نشان می‌دهد اعمال هرگونه افزایش هیجانی مالیات دخانیات نه تنها تاثیری بر میزان مصرف نخواهد داشت بلکه مصرف‌کنندگان را به سمت محصولات فریبنده قاچاق