شنبه ۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ , ۲۲:۴۰:۲۸
Search
Close this search box.

لیست اعضاء

نامتصویر لوگو
1-شرکت دخانیات قشم1
2- شرکت بازرگانی میلاد نور گیتی
3-شرکت بی ای تی پارس3
۴- شرکت جی تی ای پارس4
۵- شرکت دخانیات ایران4
۶- شرکت آوای شرق توس6
۷- شرکت آزادگان فاخر7
۸- شرکت الکوزی آریا البرز8
۹- شرکت شقایق درخشان رنگین9
۱۰- شرکت پیشرو تک پارسیان10
۱۱- شرکت سینا بین الملل نور11
۱۲- شرکت پردیس زرین آمور12
۱۳- آقای حبیب اله رئیسی
۱۴- شرکت کی تی اند جی پارس14
۱۵-شرکت جی تی ای پارسیان15
۱۶-شرکت افرا افق ژیار16
۱۷- شرکت متحد احسان قشم17
۱۸- شرکت توتون صنعت پارسیان قشم18
۱۹- روژان دخان
۲۰- کارخانه تنباکو الفاخر پارس
۲۱- بازرگانی پارس رایان سپید پیشرو