سه شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۳ , ۱۲:۰۷:۴۸
Search
Close this search box.

پیرو آگهی فراخوان منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد جلسه مجمع عمومی عادي انجمن تولیدکنندگان صادرکنندگان و واردکنندگان کالای دخانی در تاریخ 1403/4/19 ساعت 10 روزسه شنبه در محل اتاق جلسات دفتر انجمن با حضور نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن وکشاورزی ایران و مشارکت حداکثری اعضا برگزار شد.مجمع پس از ذکر نام و یاد خداوند متعال رسمیت یافت و وارد بحث و تبادل نظر شد و تصمیمات به شرح زیر اتخاذ گردید:
گزارش عملكرد هيأت مديره، بازرس، صورتهاي مالی و تراز منتهي به سال 1402/12/29 توسط حسابرس قرائت و تصویب گردید. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های مربوطه تعیین و همچنین مبالغ 200،000،000 ريال و 100،000،000 ریال به ترتیب به عنوان ورودیه و حق عضویت برای سال 1403 تعیین و تصویب شد.
جهت انتخاب اعضا اصلی و علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال و بازرس اصلی و علی البدل به مدت یک سال رای گیری به عمل آمد که با اکثریت آرا متصدیان سمت به شرح جدول ذیل انتخاب و قبول سمت نمودند.
جلسه مجمع عمومی عادی در ساعت 12 با ذکر صلوات پایان یافت.

سمتنام
عضو اصلی هیأت مدیره آقای محمد رضا تاجدار
عضو اصلی هیأت مدیره آقای مهدی آشتیانی
عضو اصلی هیأت مدیره آقای امین حبیبی
عضو اصلی هیأت مدیره آقای حمیدرضا شاه حسینی
عضو اصلی هیأت مدیره آقای احسان کهربا
عضو علی البدلآقای یاشار حسن زاده
عضو علی البدل آقای مصطفی گودرزی
بازرس آقای غلامرضا آزرمی
بازرس علی البدل آقای ناصر وره مهر