پنجشنبه ۰۳ فروردین ۱۴۰۲ , ۲۱:۲۲:۳۴

مالیات 400 تومان بر سیگار ،خوب است یا بد؟

مالیات 400 تومان بر سیگار ،خوب است یا بد؟

آخرین اخبار

سود سرشار در جیب سوداگران دخانیات

بررسی‌‌‌های آماری و میدانی نشان می‌دهد اعمال هرگونه افزایش هیجانی مالیات دخانیات نه تنها تاثیری بر میزان مصرف نخواهد داشت بلکه مصرف‌کنندگان را به سمت محصولات فریبنده قاچاق