شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲ , ۱۲:۰۴:۳۵

مجازات عرضه کنندگان محصولات دخانی فاقد مجوز و تشدید برخورد با متخلفین

  • صفحه نخست
  • اخبار
  • مجازات عرضه کنندگان محصولات دخانی فاقد مجوز و تشدید برخورد با متخلفین

مجازات عرضه کنندگان محصولات دخانی فاقد مجوز و تشدید برخورد با متخلفین

مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور برخی از قوانین و مقررات مربوط به صدور مجوز توزیع محصولات دخانی و مجازاتهای در نظر گرفته شده برای عوامل توزیع غیر مجاز را به سازمانهای صنعت ،معدن و تجارت استانها اعلام و تاکید بر تشدید برخورد با متخلفین نمود.
مجازات عرضه کنندگان محصولات دخانی فاقد مجوز و تشدید برخورد با متخلفین
روسای محترم سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها
موضوع:  مواد قانونی ومقررات مربوط به عرضه محصولات دخانی
سلام علیکم
احتراما” نظر به اینکه برخی از استانها در خصوص مواد قانونی و مقررات مربوط به عرضه محصولات دخانی سئوالاتی را مطرح نموده اند، بخشی از قوانین و مقررات مربوط به شرح زیر جهت بهره برداری و هر گونه اقدام لازم در برخورد با عرضه کنندگان فاقد مجوز اعلام می گردد:
1_ ماده 1 قانون انحصار دخانیات ( مصوب 1310):
“ماده 1_ حق وارد و صادر کردن در حدود مقررات قانون انحصار تجارت خارجی خرید و فروش  و تهیه و نگهداری و حمل و نقل اجناس دخانیه و انواع کاغذ سیگار و متفرعات آن در کلیه مملکت منحصر به دولت و این انحصار موسوم به انحصار دولتی دخانیات خواهد بود  و …….”
2_ دستور العمل مبارزه با قاچاق کالای دخانی (1387):
در بند 1-9 ماده 1  این دستور العمل  مصوب جلسه هشتادم ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با استفاده از اصل 127 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده است ” کالای دخانی قاچاق” را به شرح زیر تعریف نموده است:
“1-9- کالای دخانی قاچاق: ورود و خروج کالای دخانی و همچنین نگهداری، توزیع، خرید و فروش آن به ترتیب غیر مجاز و خارج از ضوابط و کنترل و نظارت دستگاه های اجرایی.”
3_ بند 1 مصوبه  هیئت وزیران به شماره 80681/ت46360هـ مورخ 27/4/91:
در این مصوبه دولت وظایف حاکمیتی را از شرکت دخانیات منتزع و  به ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور) واگذار نموده است و در این مصوبه برای فعالیتهای بازرگانی (توزیع , خرید , فروش و…)محصولات دخانی صدور مجوز قید شده است:
“1- صدور مجوز عاملیتهای صنعتی و بازرگانی”
4_ تبصره 1 ماده 18 قانون مبارزه با با قاچاق کالا و ارز (مصوب 3/10/1392):
” تبصره 1- عرضه و فروش کالای قاچاق موضوع این ماده ممنوع و مرتکب به حداقل مجازات های مقرر در این ماده  محکوم می شود.”
5_ ماده 18 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز( مصوب 3/10/1392 ) :
” ماده 18 مکرر- نگهداری، عرضه یا فروش کالا و ارز قاچاق موضوع ماده (18) این قانون تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالا و ارز به ترتیب زیر جریمه می شود:
الف_ مرتبه اول : جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق .
ب_ مرتبه دوم: جریمه نقدی معادل چهار برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق .
ج_ مرتبه سوم: جریمه نقدی معادل شش برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق و نصب پارچه ویا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت شش ماه.
6_ با توجه به بند 1 یاد شده  این مرکز در صدور مجوزهای دخانی تاکید نموده است در صورتیکه صاحب مجوز اقدام به عرضه محصولات قاچاق نماید بر اساس اولین گزارش دریافتی مجوز یاد شده ابطال و دیگر مجوزی برای فرد یاد شده صادر نخواهد شد.        با عنایت به بندهای 1، 2، 3 و دستورالعملهای ابلاغی مقام عالی وزارت که بر اساس آن مجوز توزیع در 3 سطح کشوری ( توسط این مرکز)، استانی (توسط سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها) و خرده فروشی ( توسط اتحادیه های سوپر مارکت، خواربار و سقط فروش ) صادر می شود و عرضه محصولات دخانی بدون مجوز های یاد شده مصداق عرضه خارج از شبکه توزیع  می باشد و همچنین با توجه به بندهای 1 و 2 عرضه بدون مجوز قاچاق تلقی شده اند لذا مطابق موارد یاد شده و با استفاده از سایر ظرفیتهای قانونی اقدامات لازم با هماهنگی دستگاههای ذیربط انجام پذیرد تا با برخورد قانونی و شدید، سطح عرضه برای قاچاقچیان و فروشندگان غیر مجاز نا امن گردد.

منبع:مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور

 

آخرین اخبار