یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۳ , ۱۲:۵۳:۲۴
Search
Close this search box.

مجمع سالیانه انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی 1402/4/24

 

پیرو آگهی فراخوان منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد جلسه مجمع عمومی عادي انجمن تولیدکنندگان صادرکنندگان و واردکنندگان کالای
دخانی در تاریخ 24/04/1402 ساعت 9 روز شنبه در محل اتاق جلسات دفتر انجمن با حضور نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن
وکشاورزی ایران و مشارکت حداکثری اعضای برگزار شد.
مجمع پس از ذکر نام و یاد خداوند متعال رسمیت یافت و وارد بحث و تبادل نظر شد و تصمیمات به شرح زیر اتخاذ تصمیم کرد:
گزارش عملكرد هيأت مديره و بازرس قرائت و تصویب گردید
گزارش صورتهاي مالي و تراز منتهي به سال 29/12/1401 توسط حسابرس قرائت و تصویب گردید. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان
روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های مربوطه تعیین و همچنین مبالغ 200،000،000 ريال و 100،000،000 ریال به ترتیب به
عنوان ورودیه و حق عضویت برای سال 1402 تعیین و تصویب شد.
جهت انتخاب بازرس به صورت کتبی رای گیری به عمل آمد آقایان اکبر ابراهیمی و احسان کهربا به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی
البدل به مدت یکسال انتخاب شدند و قبول سمت نمودند.
جلسه مجمع عمومی عادی در ساعت 10:30 با ذکر صلوات پایان یافت.

پیرو آگهی فراخوان منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد جلسه مجمع عمومی فوق العاده انجمن تولیدکنندگان صادرکنندگان و واردکنندگان کالای
دخانی در تاریخ 24/04/1402 ساعت 10:30 روز شنبه در محل اتاق جلسات دفتر انجمن با حضور نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن
وکشاورزی ایران و مشارکت حداکثری اعضای برگزار شد.
مجمع پس از ذکر نام و یاد خداوند متعال رسمیت یافت و وارد بحث و تبادل نظر شد و اصلاحات اساسنامه به شرح ذیل به اتفاق آراء
حاضرین به تصویب رسید:
الحاق یک بند به وظایف و اختیارات انجمن موضوع ماده 8 اساسنامه به عنوان بند 15 تحت عبارت ; تاسیس و اداره
آزمایشگاه تخصصی دخانی و ارایه خدمات آزمایشگاهی
جلسه مجمع عمومی فوق العاده در ساعت12 با ذکر صلوات پایان یافت.