شنبه ۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ , ۲۳:۵۶:۲۸
Search
Close this search box.

مصوبات پنجاه و پنجمین نشست هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار

شماره: ۸۰/۲۱۱۶۹۶
مورخ: ۱۴۰۰/۱۱/۱۲
هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ به استناد قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون‌ اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۱۵، در خصوص موارد زیر اتخاذ تصمیم نمود:
ب)تسهیل دریافت مجوز کشت، خرید و فروش، حمل و فرآوری توتون و تنباکو
عبارت “و بالعکس” از انتهای بند (۳ ـ ۴) ماده ۳ دستورالعمل اجرایی بند (الف) ماده ۲ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات (مصوب ستاد کشوری کنترل دخانیات) و همچنین عبارت “همچنین ثبت نام تجاری (برند) محصولات دخانی جدید علاوه بر محصولات موجود در بازار مصرف” در تبصره ذیل بند (۱ـ ۸) ماده ۱ دستورالعمل اجرایی یاد شده، حذف شود و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان رییس ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات (موضوع ماده ۱ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات) مکلف است بند (۳ـ۴) ماده ۳ و تبصره ذیل بند (۱ـ ۸) ماده ۱ دستورالعمل مذکور را به نحوی اصلاح نماید که مشکل صدور مجوز تولید با برند جدید و لغو مجوزهای تولید و واردات تنباکوی معسل و جمع‌آوری کالاهای موجود در بازار حل شود.
تبصره: در راستای نظارت بر این موضوع، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور نظارت، مکلف است با سایر دستگاه‌های مرتبط از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، کمیته‌ای را به فوریت تشکیل دهد تا حدود مواد تشکیل دهنده‌ی تنباکوی معطر و معسل را تعیین نماید.