دوشنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ , ۲۱:۰۶:۲۸

تبصره ماده 97 قانون اصلاح مالیات های مستقیم

تبصره ماده 97 قانون اصلاح مالیات های مستقیم

آخرین اخبار

عملکرد هشت ماهه صنعت دخانیات

مجموع تولید داخلی انواع سیگارت در هشت ماهه سال جاری حدود (07/47 میلیارد نخ) می‌باشد که نسبت به مدت مشابه سال قبل (05/40 میلیارد نخ) حدود 18 درصد افزایش را نشان می‌دهد.