سه شنبه ۰۸ فروردین ۱۴۰۲ , ۰۲:۴۸:۱۹

مقاله-بررسی اطلاق تبلیغ به محصول دخانی معطر

مقاله-بررسی اطلاق تبلیغ به محصول دخانی معطر

آخرین اخبار

سود سرشار در جیب سوداگران دخانیات

بررسی‌‌‌های آماری و میدانی نشان می‌دهد اعمال هرگونه افزایش هیجانی مالیات دخانیات نه تنها تاثیری بر میزان مصرف نخواهد داشت بلکه مصرف‌کنندگان را به سمت محصولات فریبنده قاچاق