امروز دوشنبه ۰۶ تیر ۱۴۰۱ ساعت

نباید اختلافی میان قیمت درج شده و نرخ عرضه کالاهای دخانی وجود داشته باشد


نباید اختلافی میان قیمت درج شده و نرخ عرضه کالاهای دخانی وجود داشته باشد

وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: قیمت فروش کالاهای دخانی روی آنها درج شده است و نباید اختلافی میان آن و قیمت عرضه در واحدهای صنفی مختلف وجود داشته باشد.رضا رحمانی درگفت‌وگو با ایسنا، درباره نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت بر بازار دخانیات اظهار کرد: قیمت عرضه همه کالاهای دخانی تحت نظارت قرار دارد و از طریق سامانه ۱۲۴ کنترل می‌شود.وی درباره اختلاف قیمت عرضه کالاهای دخانی در واحدهای صنفی مختلف خاطرنشان کرد: قیمت فروش کالاهای دخانی روی آنها درج شده است و نباید اختلافی میان این قیمت و نرخ عرضه در واحدهای صنفی مختلف وجود داشته باشد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: با این حال اگر در جایی اختلافی وجود دارد به دلیل اجحاف حقوق مصرف‌کنندگان توسط فروشندگان است که این موضوع باید در بازرسی‌هایی که انجام می‌شود، مورد توجه قرار گیرد.