جمعه ۱۵ مهر ۱۴۰۱ , ۱۵:۴۶:۴۱

« هشدار به دارندگان مجوز توزیع کشوری و استانی محصولات دخانی »

« هشدار به دارندگان مجوز توزیع کشوری و استانی محصولات دخانی »

دارندگان مجوزهای کشوری و استانی توزیع محصولات دخانی که بصورت عمده فروشی فعالیت دارند صرفاً محصولات خود را باید به خرده فروشانی که پروانه خرده فروشی محصولات دخانی و سیگار را دارند بفروشند در اغیر اینصورت تخلف تلقی و مجوز توزیع استانی آنها باطل خواهد شد.

دارندگان مجوزهای کشوری و استانی توزیع محصولات دخانی که بصورت عمده فروشی فعالیت دارند صرفاً محصولات خود را باید به خرده فروشانی که پروانه خرده فروشی محصولات دخانی و سیگار را دارند بفروشند در اغیر اینصورت تخلف تلقی و مجوز توزیع استانی آنها باطل خواهد شد.

دانلود جهت مشاهده

آخرین اخبار