سه شنبه ۰۸ فروردین ۱۴۰۲ , ۰۱:۲۹:۲۱

کاهش قیمت ارز ، سیگارها را از پستو بیرون کشید

کاهش قیمت ارز ، سیگارها را از پستو بیرون کشید

آخرین اخبار

سود سرشار در جیب سوداگران دخانیات

بررسی‌‌‌های آماری و میدانی نشان می‌دهد اعمال هرگونه افزایش هیجانی مالیات دخانیات نه تنها تاثیری بر میزان مصرف نخواهد داشت بلکه مصرف‌کنندگان را به سمت محصولات فریبنده قاچاق