سه شنبه ۰۸ فروردین ۱۴۰۲ , ۰۳:۲۳:۴۲

کاهش 50 درصدی قاچاق سیگار طی دوسال

کاهش 50 درصدی قاچاق سیگار طی دوسال

به گزارش شاتا ، علی اصغر رمزی ضمن اعلام آمار برآورد قاچاق سالهای 93 تا 95 از برنامه سال 96 این مرکز در جهت کاهش قاچاق تا حد 3 میلیارد نخ خبر داد و سهم قاچاق در مصرف سالیانه سیگار کشور را در سال 1393 حدود 22 درصد اعلام که در سال 95 این سهم به 11 درصد کاهش یافته است.
رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور افزود :  مطابق برنامه سال 96 قرار است با برنامه ریزیهای صورت گرفته و جایگزینی تولید داخلی با واردات سهم قاچاق در مصرف سیگار کشور را به حدود 6 درصد کاهش دهیم .
وی همچنین میزان تولید سیگار در داخل کشور را در سال 95 که توسط 12 کارخانه بخش غیر دولتی صورت گرفته را به میزان 45 میلیارد نخ اعلام که  در مقایسه با مصرف کل کشور که حدود 55 میلیارد نخ است در واقع بیش از 82  درصد مصرف کشور را تولیدات داخل کشور تامین می کند.
رمزی تصریح کرد : در برنامه سال 1396  مطابق تبصره 3 ماده 102 قانون برنامه پنجم  توسعه کشور 5 میلیارد نخ افزایش تولید داخل خواهیم داشت و به این ترتیب با تولید 50 میلیارد نخی در سال جاری بیش از 91 درصد مصرف کشور از محل تولیدات داخلی تامین می گردد.
وی اظهار امیدواری کرد : در آینده نزدیک مطابق تکلیف قانون بتوان 100 درصد مصرف کشور را از محل تولیدات داخلی تامین کرد و افزود :  این در حالی است که در سال 1393 حدود 52 درصد مصرف کشور از محل تولیدات داخلی تامین می گردید.

آخرین اخبار

سود سرشار در جیب سوداگران دخانیات

بررسی‌‌‌های آماری و میدانی نشان می‌دهد اعمال هرگونه افزایش هیجانی مالیات دخانیات نه تنها تاثیری بر میزان مصرف نخواهد داشت بلکه مصرف‌کنندگان را به سمت محصولات فریبنده قاچاق