سه شنبه ۰۸ فروردین ۱۴۰۲ , ۰۳:۱۹:۳۰

کتاب «مجموعه قوانین و مقررات صنعت دخانیات» منتشر شد

کتاب «مجموعه قوانین و مقررات صنعت دخانیات» منتشر شد

کتاب «مجموعه قوانین و مقررات صنعت دخانیات» با عنایت بر لزوم اطلاع¬رسانی و آگاهی¬بخشی حقوقی فعالین بخش کشاورزی، تولید و توزیع محصولات دخانی در دو بخش اصلی قوانین و مقررات اختصاصی صنعت دخانیات و قوانین و مقررات عمومی در حوزه صنایع تولیدی کشور گردآوری و منتشر شده است.
در فصل اول این مجموعه کلیه قوانین اختصاصی از زمان تصویب قانون انحصار دخانیات (1310) تا زمان اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و انتزاع وظایف حاکمیتی شرکت دخانیات ایران و انتقال آن به وزارت صنعت، معدن و تجارت (1391) بر مبنای قوانین، آیین¬نامه¬ها، دستورالعملها و بخشنامه¬ها و در فصل دوم آن مهم¬ترین قوانین و مقررات حاکم بر صنایع تولیدی کشور به نحو مطلوبی جمع¬آوری شده است.
کتاب «مجموعه قوانین و مقررات صنعت دخانیات» در 580 صفحه با جلد گالینکور و به کوشش مهدیه سادات محمدی کارشناس گروه امور تولید و استاندارد مرکز برنامه¬ریزی و نظارت بر دخانیات کشور (وزارت صنعت، معدن و تجارت) و به همت انتشارات سده روانۀ بازار کتاب شده است.
علاقه‌مندان به تهیه این کتاب می‌توانند به سایت اینترنتی هوالوکیل، فروشگاه تخصصی کتب حقوقی، www.hovalvakil.com   مراجعه نمایند.

آخرین اخبار

سود سرشار در جیب سوداگران دخانیات

بررسی‌‌‌های آماری و میدانی نشان می‌دهد اعمال هرگونه افزایش هیجانی مالیات دخانیات نه تنها تاثیری بر میزان مصرف نخواهد داشت بلکه مصرف‌کنندگان را به سمت محصولات فریبنده قاچاق