چهارشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۱ , ۰۷:۵۴:۱۸

کتاب «مجموعه قوانین و مقررات صنعت دخانیات» منتشر شد

کتاب «مجموعه قوانین و مقررات صنعت دخانیات» منتشر شد

کتاب «مجموعه قوانین و مقررات صنعت دخانیات» با عنایت بر لزوم اطلاع¬رسانی و آگاهی¬بخشی حقوقی فعالین بخش کشاورزی، تولید و توزیع محصولات دخانی در دو بخش اصلی قوانین و مقررات اختصاصی صنعت دخانیات و قوانین و مقررات عمومی در حوزه صنایع تولیدی کشور گردآوری و منتشر شده است.
در فصل اول این مجموعه کلیه قوانین اختصاصی از زمان تصویب قانون انحصار دخانیات (1310) تا زمان اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و انتزاع وظایف حاکمیتی شرکت دخانیات ایران و انتقال آن به وزارت صنعت، معدن و تجارت (1391) بر مبنای قوانین، آیین¬نامه¬ها، دستورالعملها و بخشنامه¬ها و در فصل دوم آن مهم¬ترین قوانین و مقررات حاکم بر صنایع تولیدی کشور به نحو مطلوبی جمع¬آوری شده است.
کتاب «مجموعه قوانین و مقررات صنعت دخانیات» در 580 صفحه با جلد گالینکور و به کوشش مهدیه سادات محمدی کارشناس گروه امور تولید و استاندارد مرکز برنامه¬ریزی و نظارت بر دخانیات کشور (وزارت صنعت، معدن و تجارت) و به همت انتشارات سده روانۀ بازار کتاب شده است.
علاقه‌مندان به تهیه این کتاب می‌توانند به سایت اینترنتی هوالوکیل، فروشگاه تخصصی کتب حقوقی، www.hovalvakil.com   مراجعه نمایند.

آخرین اخبار